آموزش

آموزش
فیلامنت نوع abs

ویژگی های فیلامنت abs

-خواص اولیه آن شامل دوام بالا،استحکام و ضربه پذیری خوب -ایده آل برای قسمت های ...