اخبار

آخرین خبر ها

رنگ های جدید فیلامنت ها

رنگ های جدید فیلامنت ها رنگ های جدید فیلامنت های پرینترهای سه بعدی فروشگاه ...

فیلامنت PLA قرمز

فیلامنت نوع PC/Polycarbonate

فیلامنت نوع PC/Polycarbonate در مورد این نوع فیلامنت به صورت اجمالی توضیحی ...

پرینتر سه بعدی

فروش پرینتر های سه بعدی در اصفهان

فروشگاه محصولات سه بعدی امید در نظر دارد با ارائه پرینتر های سه بعدی در سراسر ...

فیلامنت PLA زرد

فیلامنت های فروشگاه امید

فیلامنت های فروشگاه امید فیلامنت های فروشگاه امید مدلهای بسیار متنوعی برای ...