Posted on

تعریف واژه فیلامنت چیست

تعریف واژه فیلامنت

فیلامنت که یک واژه انگلیسی filament ناشی می شود. این واژه در علوم مختلف کاربرد دارد و در هر زمینه معنی کاربردی و خاص خود را دارد.

کلمه فیلامنت از کلمه filum که در لاتین به معنای نخ و ریسمان است ناشی می شود.که برای ساختارهای ریسمان مانند استفاده می شود.در فیزیک و مهندسی الکتریکی،فیلامنت الکتریکی یک لامپ ملتهب است و انرژی گرمایی متصاعد می کند.

در چاپگرهای سه بعدی، فیلامنت به عنوان ماده اصلی برای تولید مدل های سه بعدی استفاده می شود.در  علم ستاره شناسی فیلامنت کیهانی یک ساختارهای ریسمان مانند در کهکشان هستند.

در بیولوژی میوفیلامنت ها که از میوفیبریل ها در پروتیین ها ناشی می شود.یک سری زنجیرهای بلند از واحدهای پروتیینی که در ماهیچه،مو و در بعضی از ساختار میکروب ها و گیاهان وجود دارند.