Posted on

فیلامنت شبرنگ

فیلامنت شبرنگ

 wax فیلامنت

این نوع فیلامنت را به مدت ۱۵ دقیقه در معرض یک منبع نور قرار دهید و سپس یک تلنگر نوری وارد کنید و هم اکنون جسم پرینت شده یک درخشش وهم آور منتشر می کند.بسته به موادی که استفاده می کنیم تولید کننده می تواند به رنگ های درخشان سبز،آبی،قرمز،صورتی،زرد و نارنجی دست یابد. این نوع فیلامنت وقتی پایه آن PLA در نظر گرفته شود، غیر سمی است.این رشته چاپگر یک انتخاب خوب برای استفاده در شب و تاریکی مثل مراسمات هالووین است و یا شرایطی که نور کم است.مانند فیبر های کربن، این نوع فیلامنت باعث سایش نازل شما می شود. اگر شما فیلامنت ABSرا ترجیح می دهید، فیلامنت  شبرنگ با پایه ABS وجود دارد. در واقع این خاصیت درخشانی با اضافه کردن افزودنی های ویژه ای به پایه پلیمری PLA یا ABS ، به آن ها داده می شود.