مقالات

مقالات علمی

فیلامنت ها و مشکلات آن در پرینت سه بعدی

فیلامنت ها و مشکلات آن در پرینت سه بعدی اکثر خریداران جدید پرینتر های سه ب ...

ویژگی فیلامنت PC/ABS

ویژگی فیلامنت PC/ABS ویژگی و مزایای اولیه فیلامنت PC/ABS شامل قدرت بالا، ا ...

فیلامنت PC/ABS

فیلامنت PC/ABS آلیاژ polycarbonate ABS یک ترموپلاست سخت و یک نوع فیلامنت ع ...

ویژگی فیلامنت Cleaning

ویژگی فیلامنت Cleaning -مزایای اولیه آن توانایی تمیز کردن نازل است که تا ح ...

فیلامنت Cleaning

فیلامنت Cleaning این نوع فیلامنت کاربرد چاپی ندارد بلکه برای تمیزکاری دستگ ...

ویژگی فیلامنت شبرنگ

ویژگی فیلامنت شبرنگ -مزیت شاخص  آن شامل درخشان بودن در تاریکی است -ایده آل ...

فیلامنت شبرنگ

فیلامنت شبرنگ این نوع فیلامنت را به مدت ۱۵ دقیقه در معرض یک منبع نور قرار ...

فیلامنت نوع (Sandstone (LAYBRICK

فیلامنت نوع (Sandstone (LAYBRICK اگر شما در حال کار بر روی پروژه های معمار ...

فیلامنت PMMA,Acrylic

فیلامنت PMMA,Acrylic پلی متیل متاکریلات (PMMA)، به طور گسترده با عنوان آکر ...

ویژگی فیلامنت pom,acetal

ویژگی فیلامنت pom,acetal -مزایای اولیه آن سختی بالا،اصطکاک کم، مقاومت به س ...