مقالات

مقالات علمی

فیلامنتPETG, PETT) PET) پلى اتیلن ترفنات

فیلامنتPETG, PETT) PET) پلى اتیلن ترفنات فیلامنتPETG, PETT) PET) پلى اتیل ...

فیلامنت سری pro نایلون پلی آمید

فیلامنت سری pro نایلون پلی آمید سری pro نایلون پلی آمید EXTRUDER TEMP ۲۵۰ ...

فیلامنت نایلون پلی آمید

فیلامنت نایلون پلی آمید Nylon پلی آمید EXTRUDER TEMP ۲۵۵±۱۵ °C BED TEMP ۷ ...

فیلامنت نایلون Nylon X

فیلامنت نایلون Nylon X Nylon X ، پلی آمید با رشته های فیبر کربنی خرد شده ...

فیلامنت شبرنگ یا شب تاب

فیلامنت شبرنگ یا شب تاب فیلامنت شبرنگ یا شب تاب EXTRUDER TEMP ۲۱۰±۳۰ °C B ...

فیلامنت nGen

فیلامنت nGen فیلامنت nGen EXTRUDER TEMP ۲۵۰±۱۰ °C BED TEMP ۸۰±۱۰ °C BED A ...

فیلامنت PLA نسخه ThriftyMake

فیلامنت PLA نسخه ThriftyMake فیلامنت PLA نسخه  ThriftyMake EXTRUDER TEMP ...

فیلامنت های PRO PLA,ABS

فیلامنت های PRO PLA,ABS فیلامنت PLA (پلی لاکتیک اسید) سری pro EXTRUDER TE ...

فیلامنت های استاندارد ۲

فیلامنت های استاندارد ۲ فیلامنت ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن EXTRUDE ...

فیلامنت های استاندارد ۱

فیلامنت های استاندارد ۱ پلی لاکتیک اسید PLA EXTRUDER TEMP ۲۰۵±۱۵ °C BED T ...