مواد اولیه پرینتر های سه بعدی

مواد اولیه پرینتر های سه بعدی

فیلامنت نایلون Nylon X

فیلامنت نایلون Nylon X Nylon X ، پلی آمید با رشته های فیبر کربنی خرد شده ...

فیلامنت شبرنگ یا شب تاب

فیلامنت شبرنگ یا شب تاب فیلامنت شبرنگ یا شب تاب EXTRUDER TEMP ۲۱۰±۳۰ °C B ...

فیلامنت nGen

فیلامنت nGen فیلامنت nGen EXTRUDER TEMP ۲۵۰±۱۰ °C BED TEMP ۸۰±۱۰ °C BED A ...

فیلامنت PLA نسخه ThriftyMake

فیلامنت PLA نسخه ThriftyMake فیلامنت PLA نسخه  ThriftyMake EXTRUDER TEMP ...