مواد اولیه پرینتر های سه بعدی

مواد اولیه پرینتر های سه بعدی

فیلامنتPETG, PETT) PET) پلى اتیلن ترفنات

فیلامنتPETG, PETT) PET) پلى اتیلن ترفنات فیلامنتPETG, PETT) PET) پلى اتیل ...

فیلامنت سری pro نایلون پلی آمید

فیلامنت سری pro نایلون پلی آمید سری pro نایلون پلی آمید EXTRUDER TEMP ۲۵۰ ...

فیلامنت نایلون پلی آمید

فیلامنت نایلون پلی آمید Nylon پلی آمید EXTRUDER TEMP ۲۵۵±۱۵ °C BED TEMP ۷ ...

فیلامنت نایلون Nylon X

فیلامنت نایلون Nylon X Nylon X ، پلی آمید با رشته های فیبر کربنی خرد شده ...