Posted on

ویژگی فیلامنت Cleaning

ویژگی فیلامنت Cleaning

-مزایای اولیه آن توانایی تمیز کردن نازل است که تا حدودی خاصیت چسبندگی دارد

-ایده آل برای تمیز کردن و گرفتگی نازل است.

-دوام: نیاز ندارد

-انعطاف پذیری: نیاز ندارد

-حلالیت: نیاز ندارد

-هیچ ترکیب شیمیایی مضر در نت برای آن یافت نشد

-دمای عمومی چاپ آن ۱۵۰-۲۶۰ درجه سانتی گراد است

-warping: نیاز ندارد

– تخته چاپ گرم مورد نیاز نیست

-تغذیه در اکسترودر با استفاده از دست و با استفاده از فشار نور