Posted on

ویژگی فیلامنت PC

ویژگی فیلامنت PC

ویژگی فیلامنت

ویژگی فیلامنت PC: این نوع فیلامنت ویژگی هایی دارد که به صورت موردی بیان می شود.
که در کار با این نمونه میتوان این ویژگی ها یرا مد نظر گرفت. -استحکام بالا، شفافیت،
مقاوم در برابر حرارت -ایده آل برای کاربرد هایی که در معرض دمای بالا هستند – دوام
بالا، سخت(rigid) نیست و انعطاف پذیر تر از pla,abs -محلول در استن -محدوده دمایی چاپ
۲۷۰-۳۱۰ -انقباض در حین خنک شدن دارد پس در منطقه محصور برای کنترل سرعت سرد شدن باشد
-دمای تخته چاپ ۹۰-۱۰۵ -مشکل چاپ با آن متوسط است و نیاز به تنظیم تخت و دمای نازل
دارد