Posted on

ویژگی فیلامنت PC/ABS

ویژگی فیلامنت PC/ABS

 wax فیلامنت

ویژگی و مزایای اولیه فیلامنت PC/ABS شامل قدرت بالا، ارتجاعی بودن،مقاومت در برابر حرارت  با تاثیر انحراف، سفتی است.

-برای قطعات مکانیکی و در حال حرکت مناسب است.

-دوام بالایی دارد.

– انعطاف پذیری کمی از خود نشان میدهد.

– مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی دارد.

-ایمنی غذای ندارد.

-دمای عمومی چاپ آن ۲۶۰-۲۸۰ سانتی گراد است.

-مستعد warping  است.

– تخته گرم مورد نیاز است.

– چاپ با آن سخت است و نیاز به بستر گرم دارد و نازل باید بسیار گرم  و منطقه چاپ  محصور باشد.