بارگذاری شده درصفحه داغ ( PCB Heat Bed ) هیت بد پرینترهای سه بعدی
صفحه داغ ( PCB Heat Bed ) هیت بد پرینترهای سه بعدیصفحه داغ ( PCB Heat Bed )

صفحه داغ ( PCB Heat Bed ) هیت بد پرینترهای سه بعدی

245,000ریال