حراج!
r2
234567dinosaurF1CARscreewturbine3Untitled

رزین محکم پرینتر سه بعدی Daylight Firm Resin

9,000,000ریال 4,500,000ریال

این رزین برای ساخت قطعات بسیار محکم با کمی قابلیت فشردگی و انقباض کم تحت نیروهای بالا مناسب است. در نتیجه تحت فشار کمی قابلیت خمش دارند. این قطعات خواص کششی برشی بالا با طول عمر پایین دارند و تحت نیروهای بالا می توانند کمی خم و یا فشرده شود.

کاربرد ها:

1- ساخت برخی از قطعات خودرو مثل پوسته ایینه

2- بطری ها و پوشش ها

2 در انبار

توضیحات محصول

این رزین محکم برای ساخت قطعات بسیار محکم با کمی قابلیت فشردگی و انقباض کم تحت نیروهای بالا مناسب است. در نتیجه تحت فشار کمی قابلیت خمش دارند. این قطعات خواص کششی برشی بالا با طول عمر پایین دارند و تحت نیروهای بالا می توانند کمی خم و یا فشرده شود.

کاربرد ها:

۱- ساخت برخی از قطعات خودرو مثل پوسته ایینه

۲- بطری ها و پوشش ها